Χρόνιος Πυελικός Πόνος στους άνδρες

Ο χρόνιος πυελικός πόνος στους άνδρες συνήθως αντιμετωπίζεται μέσα από μια ουρολογική προοπτική η οποία εστιάζει στον προστάτη. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (National Insitute of Health 1990 ) αναφέρεται σε έναν νέο τύπο ΙΙΙ της προστατίτιδας που είναι γνωστός ως μη βακτηριακός ή ως σύνδρομο χρόνιου πόνου. Άνδρες με αυτό το πρόβλημα παραπονιούνται για πόνο στη περιοχή του περινέου, στους όρχεις και για προβλήματα ούρησης και συχνά δοκιμάζουν διάφορες θεραπείες χωρίς αποτελέσματα.
Πρόσφατες δημοσιεύσεις άρχισαν να ρίχνουν φως στην παθοφυσιολογία του χρόνιου πυελικού και να ενοχοποιούν μυοσκελετικές δομές της περιοχής. Εκδηλώνεται επίσης ενδιαφέρον για τον ρόλο των μυών του πυελικού εδάφους, των οποίων τυχόν δυσλειτουργία εμπλέκεται τόσο στη δημιουργία όσο και στη διατήρηση των συνδρόμων του χρόνιου πυελικού πόνου.

Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση του χρόνιου πυελικού πόνου

 • Αξιολόγηση ασθενούς
  Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση πρέπει να είναι εκτενής και να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές πηγές πόνου (μυοσκελετικές δομές της πυέλου, πυελικό έδαφος).  Για να ερευνηθούν πλήρως οι εν τω βάθει πυελικοί μύες είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη δακτυλική πρωκτική αξιολόγηση
  ScreenShot008
 • Επανεκπαίδευση της Διαφραγματικής Αναπνοής
  Η επανάληψη της ασύμμετρης διαφραγματικής κίνησης θα επηρεάσει τον μυικό τόνο των μυών του πυελικού εδάφους προκαλώντας  υπερτονία ή αδυναμία των μυών με δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του. Η βελτίωση της κίνησης του διαφράγματος έχει άμεση επιρροή στη κίνηση του πυελικού διαφράγματος και στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών.
  ScreenShot009 ScreenShot010
 • Χειροπρακτική θεραπεία (manual therapy)
  Πολλές μελέτες προτείνουν την χειροπρακτική θεραπεία (manual therapy) για την αποκατάσταση του χρόνιου πυελικού πόνου.  Η συμπίεση των εναυσματικών σημείων (Trigger point) μέσω του ορθού, καθώς και τεχνικές μαλακών ιστών (όπως μάλαξη συνδετικού ιστού και διατάσεις) μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ καλά αποτελέσματα.
  ScreenShot011 ScreenShot012
 • Βιοανάδραση (biofeedback)
  Η χρήση της βιοανάδρασης στο υπερδραστήριο πυελικό έδαφος στοχεύει στην αντικειμενοποίηση και ποσοτικοποίηση του προβλήματος, καθώς και στην εκπαίδευση του ασθενούς στη χαλάρωση των μυών.
  ScreenShot013
 • Υπέρηχος Πραγματικού Χρόνου (Ultrasound Realtime)
  Η χρήση του Υπέρηχου Πραγματικού Χρόνου στοχεύει στην αξιολόγηση των μυών του πυελικού εδάφους καθώς και στην εκπαίδευση του ασθενούς στη χαλάρωση των μυών.
  ScreenShot014
 • Επανεκπαίδευση του πυελικού εδάφους
  Οι ασθενείς εκπαιδεύονται στη συνειδητοποίηση των μυών του πυελικού εδάφους και επανεκπαιδεύονται στη σωστή λειτουργία τους. Αλλάζοντας την μορφολογία των μυών έχουμε βελτίωση της νευρομυϊκής λειτουργίας.
  ScreenShot015
 • Στάση του σώματος
  Η διόρθωση της στάσης του σώματος σε ασθενείς με χρόνιο πυελικό πόνο έχει επίσης αποδειχθεί αποτελεσματική σε πολλές μελέτες.
Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας έχοντας εξειδίκευση στην αποκατάσταση του πυελικού εδάφους αντιμετωπίζει τον χρόνιο πυελικό πόνο μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο θεραπείας με επίκεντρο τον ασθενή εφαρμόζοντας σύγχρονες και εξειδικευμένες τεχνικές.

Εμπιστευθείτε το Κέντρο Φυσικοθεραπείας, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε.  Ένα πρόγραμμα άσκησης μπορεί να προλάβει πολλές δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους. Μην αφήνετε το πυελικό σας έδαφος στην τύχη του!