Χρόνιος Πυελικός Πόνος στις γυναίκες

Ο χρόνιος πυελικός πόνος είναι ένας πόνος στην ανατομική περιοχή της λεκάνης, στο κοιλιακό τοίχωμα ή κάτω από τον ομφαλό, στην περιοχή της οσφύος ή στους γλουτούς, που εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες και κάποιες φορές συνδέεται με τη σεξουαλική επαφή.

Στις παθήσεις που προκαλούν τον χρόνιο πυελικό πόνο συγκαταλέγονται η διάμεση κυστίτιδα, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, η αιδοιοδυνία, η κοκκυγοδυνία, το σύνδρομο του ανελκτήρα του πρωκτού, η δυσπαρευνία, ο κολεοσπασμός, η υπερτονία του πυελικού εδάφους, το σύνδρομο επιτακτικής ούρησης, η ουρηθρική συνδρομή και η νευραλγία του έσω αιδοιϊκού νεύρου.

Πρόσφατες μελέτες για την αιτία των συμπτωμάτων καταλήγουν στην ύπαρξη δυσλειτουργίας των μυών του πυελικού εδάφους ή άλλων μυών εντός και εκτός της πυέλου.

Η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε συνδυασμό με άλλες ιατρικές παρεμβάσεις είναι από τις πρώτες προτεινόμενες θεραπείες για την αντιμετώπιση του χρόνου πυελικού πόνου, έδειξε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περιλαμβάνει:

 • Αξιολόγηση των μυών του πυελικού εδάφους
  Η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση πρέπει να είναι εκτενής και να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές πηγές πόνου. Για να ερευνηθούν πλήρως οι εν τω βάθει πυελικοί μύες είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη δακτυλική κολπική εξέταση.
  ScreenShot001
 • Επανεκπαίδευση της Διαφραγματικής Αναπνοής
  Η βελτίωση της κίνησης του διαφράγματος έχει άμεση επιρροή στη κίνηση του πυελικού διαφράγματος. Η επανάληψη της ασύμμετρης διαφραγματικής κίνησης θα επηρεάσει τον μυικό τόνο των μυών του πυελικού εδάφους προκαλώντας  υπερτονία ή αδυναμία των μυών με δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του.
  ScreenShot002
 • Χειροπρακτική θεραπεία (manual therapy)
  Πολλές μελέτες προτείνουν την χειροπρακτική θεραπεία (manual therapy) για την αποκατάσταση του χρόνιου πυελικού πόνου Η συμπίεση των εναυσματικών σημείων (Trigger point) μέσω του κόλπου, καθώς και τεχνικές μαλακών ιστών (όπως μυοπεριτονιακή χαλάρωση, μάλαξη συνδετικού ιστού και διατάσεις) μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ καλά αποτελέσματα.
  ScreenShot003
 • Υπέρηχος Πραγματικού Χρόνου (Ultrasound Realtime)
  Η χρήση του Υπέρηχου Πραγματικού Χρόνου στοχεύει στην αξιολόγηση των μυών του πυελικού εδάφους καθώς και στην εκπαίδευση του ασθενούς στη χαλάρωση των μυών.
  ScreenShot004
 • Βιοανάδραση (biofeedback)
  Η χρήση της βιοανάδρασης στο υπερδραστήριο πυελικό έδαφος στοχεύει στην αντικειμενοποίηση και ποσοτικοποίηση του προβλήματος, καθώς και στην εκπαίδευση του ασθενούς στη χαλάρωση των μυών.
  ScreenShot005
 • Επανεκπαίδευση των μυών του πυελικού εδάφους (PFMT )
  Οι ασθενείς εκπαιδεύονται στη συνειδητοποίηση των μυών του πυελικού εδάφους και επανεκπαιδεύονται στη σωστή λειτουργία τους. Αλλάζοντας την μορφολογία των μυών έχουμε βελτίωση της νευρομυϊκής λειτουργίας.
  ScreenShot006
 • Στάση του σώματος
  Η διόρθωση της στάσης του σώματος σε ασθενείς με χρόνιο πυελικό πόνο έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε πολλές μελέτες.
  ScreenShot007

Εμπιστευθείτε το Κέντρο Φυσικοθεραπείας, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε.  Ένα πρόγραμμα άσκησης μπορεί να προλάβει πολλές δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους. Μην αφήνετε το πυελικό σας έδαφος στην τύχη του!