Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες στους άνδρες

Η αποκατάσταση του πυελικού εδάφους για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας και η συμμετοχή της φυσικοθεραπείας στην προώθηση της σεξουαλικής υγείας και την αντιμετώπιση των σεξουαλικών
προβλημάτων είναι σχετικά πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις.

Η σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με την σεξουαλικότητα και δεν είναι απλώς η έλλειψη ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας (WHO 1975).

Ο ρόλος του πυελικού εδάφους, και συγκεκριμένα των μυών του πυελικού εδάφους είναι σημαντικός στη σεξουαλική λειτουργία. Οι επιφανειακοί μύες του πυελικού εδάφους, ο ισχιοσηραγγώδης και ο βολβοσηραγγώδης, δραστηριοποιούνται κατά τη σεξουαλική διαδικασία συμβάλλοντας στη λίμπιντο και την ευχαρίστηση.

Στους άνδρες η δυσλειτουργία των μυών του πυελικού εδάφους μπορεί να προκαλέσει πρόωρη εκσπερμάτιση, προβλήματα στη στυτική λειτουργία και στον οργασμό.

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας με εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές αντιμετωπίζει τις σεξουαλικές δυσλειτουργείες με προγράμματα αποκατάστασης των μυών του πυελικού εδάφους και
εξειδικευμένες θεραπείες που περιλαμβάνουν

  • Αξιολόγηση των μυών του πυελικού εδάφους (Assessment PFM)
  • Θεραπευτικές ασκήσεις κινητικού ελέγχου των μυών του πυελικού εδάφους (PFME)
  • Βιοανάδραση (Biofeedback)
  • Υπέρηχος Πραγματικού Χρόνου (Ultrasound Realtime)

Εμπιστευθείτε το Κέντρο Φυσικοθεραπείας, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε.  Ένα πρόγραμμα άσκησης μπορεί να προλάβει πολλές δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους. Μην αφήνετε το πυελικό σας έδαφος στην τύχη του!