Σεξουαλικές δυσλειτουργίες στις γυναίκες

Οι δυσλειτουργίες των μυών του πυελικού εδάφους μπορούν να κάνουν δύσκολη τη σεξουαλική διείσδυση εξαιτίας του κολπικού πόνου.
Η αποκατάσταση του πυελικού εδάφους για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας και η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη σεξουαλική υγεία και την αντιμετώπιση των σεξουαλικών προβλημάτων είναι σχετικά πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις. Η σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και δεν είναι απλώς η έλλειψη ασθένειας, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας (WHO 1975).
Ο ρόλος του πυελικού εδάφους, και συγκεκριμένα των μυών του πυελικού εδάφους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εγκράτειας, είναι σημαντικός στη σεξουαλική λειτουργία.

Οι επιφανειακοί μύες του πυελικού εδάφους, ο ισχιοσηραγγώδης και ο βολβοσηραγγώδης, δραστηριοποιούνται κατά τη σεξουαλική διαδικασία, συμβάλλοντας στη λίμπιντο και την ηδονή.
Η δυσλειτουργία των μυών μπορεί να προκαλέσει δυσπαρευνία στις γυναίκες (δηλαδή πόνο κατά τη συνουσία) με επιπτώσεις στη σεξουαλική διέγερση και τον οργασμό.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας με εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές αντιμετωπίζει τις σεξουαλικές δυσλειτουργείες με προγράμματα αποκατάστασης των μυών του πυελικού εδάφους και
θεραπείες που περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση των μυών του πυελικού εδάφους (Assessment PFM)
  • Θεραπευτικές ασκήσεις των μυών του πυελικού εδάφους (PFME)
  • Βιοανάδραση (Biofeedback)
  • Υπέρηχος Πραγματικού Χρόνου (Ultrasound Realtime)
  • Χαλάρωση εναυσματικών σημείων πόνου (Trigger points)
  • Χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους (Relax pelvic floor)
  • Θεραπευτικούς χειροπρακτικούς χειρισμούς (Manual Therapy)

Εμπιστευθείτε το Κέντρο Φυσικοθεραπείας, επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε.  Ένα πρόγραμμα άσκησης μπορεί να προλάβει πολλές δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους. Μην αφήνετε το πυελικό σας έδαφος στην τύχη του!